FA    [EN]
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دکتر شهرام امیر انتخابی متولد 1347در شهرستـان تالش و دارای مدرک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
از دانشگاه شهید بهشتی تهران و رئیس فعلی دانشگاه پیام نور رضوانشهر می باشد .

وی دارای بیش از 80طرح مطالعات روستـایی در بنیاد مسکن بوده و پس از اتمام تحصیــلات در سال 1386 بعنوان
عضو هیئت علمـــی دانشگاه در حدود یک سـال و نیم در استـــان مازندران مشغول به خدمت گشتــه و سپس
در دانشگاه پیـــام نور رشت و انزلـــی بعنوان استــاد دانشگاه در دوره های کارشناســی و کارشناسی ارشــد
مشغول به تدریس شد و در حال حاضر مسئولیت ریاست دانشگاه پیام نور رضوانشهر را برعهده دارد .

ازجمله آثار تالیفی مهم و مورد توجه مخاطبان ،می توان از کتاب جغرافیای تاریخی گیلان نام برد.

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما