اخبار
1396/7/4 سه‌شنبه اطلاعیه تمدید زمان تغییررشته ، مهمان / مهمان دائم و انتخاب واحد تغییررشته ، مهمان تغییررشته ، مهمان / مهمان دائم و انتخاب واحد دانشجویان تمدید گردید
منبع: پیام نور