اخبار
دانشگاه
دانشگاه
1396/7/7 جمعه اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان محترم
دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بعد از اتمام امتحانات پایان ترم حتما نمرات خود را در سیستم گلستان چک نمایند در صورت نبودن نمره در سیستم گلستان سریعا به مسئول نمرات آقای میرطالبی مراجعه نمایند تا پیگیریهای لازم در خصوص نمره دانشجوی مورد نظر شود.