منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
منو صفحات عمودي
ورود

ثبت نام بدون آزمون شروع شد
قابل توجه دانشجویان محترم
 قابل توجه دانشجویان محترم
🔵مراحل ثبت درخواست وام شهریه درپورتال صندوق رفاه دانشجویی
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری و سوابق تحصیلی
جزئیات نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی اعلام شد
امکان ثبت نام صرفا با پرداخت شهریه ثابت/ اعطای وام تحصیلی
تغییررشته ، مهمان
لزوم دریافت تاییدیه تحصیلی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
1
نسخه قابل چاپ