متون عمومي
1393/8/18 یکشنبه لینکهای مرتبط

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

 

بيشتر

منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
منو صفحات عمودي
ورود

دانشگاه
دانشگاه
1396/7/6 پنجشنبه آموزش قابل توجه دانشجویان محترمآن دسته از دانشجویانی که ترم آخر هستند حتما قبل از انتخاب واحد به آموزش . کارشناس رشته مراجعه

نمایند تا اطمینان کامل از ترم آخر بودن خود داشته باشند .
منبع: پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

بيشتر